Producció científica de la UPC
Castellano | English

Casals Balague, Alberto
Dades de contacte
Unitat bàsica:
No s'han trobat unitats bàsiques vinculades a aquest investigador/a
Producció Científica:
Articles de revista (8)
Comunicacions, abstracts o ponències de congressos (23)
Tesis doctorals (2)
Llibres (4)
Capítols de llibres (1)
Reports de recerca (8)
Concursos d'arquitectura (1)
Publicacions d'àmbit docent:
Articles de revista (1)
Llibres (7)
Publicacions de divulgació científica, tècnica i artística:
Publicacions en revistes i mitjans de comunicació (1)
Grups de recerca:
No s'han trobat grups de recerca vinculats a aquest investigador/a
Cercar més informació a:
Catàleg col·lectiu de les biblioteques de la UPC
Catàleg col·lectiu de les universitats de Catalunya
Google
Google Scholar

 


© UPC. Universitat Politècnica de Catalunya.
Oficina Tècnica RDI
Servei de Biblioteques i Documentació

Podeu adreçar els vostres comentaris a la bústia webmaster.bupc@upc.es
Dades actualitzades el 19/04/2014 .