Producció científica de la UPC
Castellano | English

Corestein Poupeau, Georgina Teresa
Unitat bàsica:
Departament d'Enginyeria Hidràulica, Marítima i Ambiental
Producció Científica:
Articles de revista (2)
Comunicacions, abstracts o ponències de congressos (17)
Llibres (1)
Capítols de llibres (3)
Reports de recerca (1)
Publicacions d'àmbit docent:
No s'han trobat publicacions per aquest investigador/a
Publicacions de divulgació científica, tècnica i artística:
No s'han trobat publicacions per aquest investigador/a
Grups de recerca:
FLUMEN - Grup de recerca en Dinàmica Fluvial i Enginyeria Hidrològica
Cercar més informació a:
Catàleg col·lectiu de les biblioteques de la UPC
Catàleg col·lectiu de les universitats de Catalunya
Google
Google Scholar

 


© UPC. Universitat Politècnica de Catalunya.
Oficina Tècnica RDI
Servei de Biblioteques i Documentació

Podeu adreçar els vostres comentaris a la bústia webmaster.bupc@upc.es
Dades actualitzades el 12/04/2014 .