Producció científica de la UPC
Castellano | English

Sarria Gandul, David
Unitat bàsica:
No s'han trobat unitats bàsiques vinculades a aquest investigador/a
Producció Científica:
Articles de revista (18)
Comunicacions, abstracts o ponències de congressos (26)
Tesis doctorals (1)
Llibres (1)
Publicacions d'àmbit docent:
No s'han trobat publicacions per aquest investigador/a
Publicacions de divulgació científica, tècnica i artística:
No s'han trobat publicacions per aquest investigador/a
Grups de recerca:
SARTI - Centre de Desenvolupament Tecnològic de Sistemes d'Adquisició Remota i Tractament de la Informació
TECNIO :
SARTI - Centre de Desenvolupament Tecnològic de Sistemes d'Adquisició Remota i Tractament de la Informació
Cercar més informació a:
Catàleg col·lectiu de les biblioteques de la UPC
Catàleg col·lectiu de les universitats de Catalunya
Google
Google Scholar

 


© UPC. Universitat Politècnica de Catalunya.
Oficina Tècnica RDI
Servei de Biblioteques i Documentació

Podeu adreçar els vostres comentaris a la bústia webmaster.bupc@upc.es
Dades actualitzades el 19/04/2014 .